Language of document :

Tožba, vložena 3. maja 2006 - Lebedef-Caponi proti Komisiji

(Zadeva F-50/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luksemburg) (zastopnika: G. Bounéou in F. Frabetti, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

za nično naj se razglasi karierno ocenjevalno poročilo (KOC) tožeče stranke za obdobje od 1.7.2001 do 31.12.2002

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka se v podporo svoji tožbi sklicuje na pet tožbenih razlogov, ki izhajajo:

-    prvi iz kršitve člena 26 Kadrovskih predpisov,

-    drugi iz kršitve splošnih določb za izvajanje člena 43 Kadrovskih predpisov,

-    tretji iz kršitve načela o prepovedi samovoljnega ravnanja in načela prepovedi zlorabe pooblastil, kot tudi iz kršitve obveznosti obrazložitve;

-    četrti iz kršitve načela varstva zaupanja v pravo in pravila "pater legem quam ipse fecisti",

-    peti iz kršitve dolžne skrbnosti.

____________