Language of document :

2006. április 12-én benyújtott kereset - Claudia Gualtieri kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(F-53/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Claudia Gualtieri (Brüsszel, Belgium) (képviselők: P. Gualtieri és M. Gualtieri ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a személyzeti és igazgatási főigazgató 2006. január 30-i határozatát az R/783/05. sz., 2005. október 17-én benyújtott - a DG ADMIN 2005. szeptember 5-én közölt, a felperes teljes napidíj iránti kérelmét elutasító határozata elleni - panasz elutasításáról;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2005. szeptember 5-én közölt határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az alperestől havonta kapott valamennyi közleményt a kérdéses napidíj meghatározásáról;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a 2004. január 1-től 2005. december 31-ig tartó időszakra szólóan a kihelyezett nemzeti szakértőkről szóló bizottsági határozatban írt napidíj és havi díjazás megfizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék másodlagosan kötelezze az alperest, hogy fizesse meg a felperesnek e díjazásokat 2005. február 2-tól, az alperes és a férje házassági életközösségének tényleges megszűnésének napjától, vagy harmadsorban 2005. július 4-től, a házasság felbontásáról kötött megállapodásnak a Tribunal de Bruxelles-hez történt benyújtásának napjától 2005. december 31-ig.

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes, a Bizottsághoz kihelyezett nemzeti szakértő a kihelyezett nemzeti szakértőkről szóló rendelkezésekben írt napidíj 25%-os csökkentésének jogszerűségét, valamint az ugyanezen rendelkezésekben írt havi díjazás kifizetése elmaradásának jogszerűségét vitatja.

Előadja, hogy a munkába állását előkészítő aktusokban kifejezetten a kérdéses illetmény jellegű díjazások teljes mértéke szerepelt, noha bejelentette, hogy az Európai Unió Brüsszelben lakó tisztviselőjének házastársa. Szolgálati viszonya ennek alapján 2004. január 7-én jött létre, és annak pénzügyi feltételei egyoldalúan nem módosíthatók.

A kihelyezett nemzeti szakértőkről szóló határozat 20. cikke (3) bekezdésének jogszerűségét az EK 341. cikkre hivatkozva is vitatja. E rendelkezés ugyanis egyrészt a törvényes családot hátrányosan megkülönbözteti a tényleges életközösséggel szemben. Másrészt eltérő bánásmódot hoz létre, kizárva a felperest a más - házasságban élő vagy nem házasságban élő - kihelyezett nemzeti szakértők részére járó kiegészítő díjazásból. A kérdéses rendelkezés sérti az emberi jogok európai egyezményének 14. cikkét, az EK 2., EK 3., EK 13. és EK 141. cikkeket, valamint a személyek közötti, faji- vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi irányelvet1.

____________

1 - HL L 180., 2000. július 19., 22. o.; magyar nyelvű különkiadás 20. fejezet, 1. kötet, 23. o.