Language of document :

2006 m. balandžio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Gualtieri prieš Komisiją

(Byla F-53/06)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Claudia Gualtieri (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokatų P. Gualtieri ir M. Gualtieri

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2006 m. sausio 30 d. Personalo ir administracijos generalinio direktoriaus sprendimą atmesti 2005 m. spalio 17 d. užregistruotą skundą Nr. R/783/05, kuriuo siekiama panaikinti sprendimą, apie kurį buvo pranešta 2005 m. rugsėjo 5 d., kuriuo Administracijos generalinis direktoratas atmetė ieškovės prašymą pripažinti jos teisę gauti visą dienpinigių sumą.

Panaikinti sprendimą, apie kurį pranešta 2005 m. rugsėjo 5 dieną.

Panaikinti visus atsakovės pranešimus kiekvieną mėnesį gautus dėl nagrinėjamų išmokų nustatymo.

Nurodyti atsakovei sumokėti ieškovei dienpinigius ir mėnesines išmokas, numatytas Komisijos sprendime dėl deleguotų nacionalinių ekspertų, už laikotarpį nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 2005 m. gruodžio 31 dienos.

Papildomai, nurodyti atsakovei sumokėti ieškovei minėtas išmokas už laikotarpį nuo 2005 m. vasario 2 d., t.y. nuo ieškovės ir jos sutuoktinio gyvenimo skyriumi de facto pradžios ir bendro gyvenimo pabaigos, arba, papildomai, nuo 2005 m. liepos 4 d., t.y. susitarimo skirtis pateikimo Briuselio teismui dienos, iki 2005 m. gruodžio 31 dienos.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė, kuri yra deleguota nacionalinė ekspertė Komisijoje, ginčija visos dienpinigių sumos, numatytos nuostatose dėl deleguotų nacionalinių ekspertų, sumažinimo 25 proc. bei mėnesinės išmokos, nustatytos tose pačiose nuostatose, nesumokėjimo teisėtumą.

Pirmiausia ji nurodo, kad priėmimo į pareigas parengiamuosiuose dokumentuose buvo aiškiai nurodyta visa nagrinėjamų išmokų, kurios yra atlygintinio pobūdžio, suma, ir kad ji pranešė, jog yra ištekėjusi už Briuselyje gyvenančio Europos Sąjungos tarnautojo. Ji priduria, kad remiantis šiais pagrindais darbo santykiai buvo nustatyti 2004 m. sausio 7 d., ir kad finansinės sąlygos negalėjo būti keičiamos vienašališkai.

Kad užginčytų sprendimo dėl deleguotų nacionalinių ekspertų 20 straipsnio 3 dalies teisėtumą, ji remiasi ir EB 241 straipsniu. Iš tikrųjų šia nuostata, pirma, teisėtų šeimų nariai diskriminuojami asmenų, pasirinkusių sąjungą de facto, atžvilgiu. Antra, ji yra diskriminuojanti dėlto, kad draudžia ieškovei gauti tokį papildomą atlyginimą, kokį gauna kiti - susituokę arba ne - deleguoti nacionaliniai ekspertai. Nagrinėjama nuostata pažeidžia Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 2, 3, 13 straipsnius, EB 141 straipsnį bei 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvą 2000/43/EB, įgyvendinančią vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės1.

____________

1 - OL L 180, 2000 7 19, p. 22.