Language of document :

Tožba, vložena 10. maja 2006 - Davis in drugi proti Svetu

(Zadeva F-54/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: John Davis (Bolton, Združeno kraljestvo), Svend Mikkelsen (Sabro, Danska), Dorrit Pedersen (Kopenhagen, Danska) in Margareta Strandberg (Axminster, Združeno kraljestvo) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi tožečih strank

za nične naj se razglasijo odločbe Sveta o določitvi pravic do pokojnine tožečih strank, ker delu njihovih pravic do pokojnine, ki so ga pridobile po 30. aprilu 2004, ni dodeljen korekcijski koeficient in ker je korekcijski koeficient, ki velja za del njihovih pravic do pokojnine, ki so ga pridobile pred 30. aprilom 2004, drugačen od tistega, ki vpliva na plačo uradnikov, ki so v službi v Združenem kraljestvu in na Danskem;

Svetu Evropske unije naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke, vse nekdanji uradniki Evropskih skupnosti, ki prebivajo v Združenem kraljestvu ali na Danskem, so se upokojile po začetku veljavnosti novih Kadrovskih predpisov.

V podporo svojih tožb navajajo nezakonitost člena 82 Kadrovskih predpisov, členov 1(3) in 3(5) Priloge XI h Kadrovskim predpisom in člena 20 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom, ki so začeli veljati 1. maja 2004.

Navajajo kršitev načela enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije, ker ob uporabi zgoraj navedenih določb uradniki, ki so se upokojili po 1. maju 2004, niso upravičeni do jamstva enake kupne moči, ne glede na kraj njihovega bivališča. Prav tako naj bi pri enaki plači ne bili upravičeni do enake kupne moči kot njihovi kolegi, ki so še v službi, ker je bil njihovi pokojnini dodeljen korekcijski koeficient, določen glede na državo, medtem ko je plači njihovih kolegov, ki so v službi, dodeljen korekcijski koeficient, določen glede na glavno mesto.

Poleg tega tožeče stranke navajajo kršitev že pridobljenih pravic in načela varstva zaupanja v pravo, ker so lahko imele pričakovanja, da bodo njihove pokojnine določene v skladu s pravili, ki so veljala ob nastopu njihove službe in skoraj ves čas njihove kariere.

Končno navajajo kršitev načela prostega gibanja in svobode ustanavljanja delavcev, ukinitev korekcijskega koeficienta, ki velja za njihovo celotno pokojnino, jim namreč ne zagotavlja več svobodne določitve njihovega centra interesov, ker so eventualno kaznovani z zmanjšanjem njihove kupne moči v primerjavi s kupno močjo kolegov, ki bivajo v krajih, kjer so življenjski stroški nižji.

____________