Language of document :

Kendelse afsagt af EU-Personaleretten (Første Afdeling) den 16. maj 2006 - Voigt mod Kommissionen

(Sag F-55/05) 1

(Tjenestemænd - erhvervssygdom - ingen afgørelse, der indeholder et klagepunkt imod sagsøgeren - stævning indgivet for tidligt - åbenbart, at sagen skal afvises)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Eric Voigt (Orange, Frankrig) (ved avocat B. Autric)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J. Currall og K. Herrmann, som befuldmægtigede, bistået af avocat F. Longfils)

Sagens genstand

Dels anerkendelse af den sygdom, sagsøgeren lider af, som en erhvervssygdom, dels erstatning for det tab, sagsøgeren mener at have lidt.

Konklusion

Sagen afvises.

Sagsøgeren betaler sine egne omkostninger og halvdelen af de af Kommissionen afholdte omkostninger.

____________

1 - EUT C 229 af 17.9.2005 (sag oprindeligt registreret ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans under nr. T-258/05 og henvist til Retten for EU-Personalesager ved kendelse af 15.12.2005).