Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2006. május 16-i végzése - Voigt kontra Bizottság

(F-55/05. sz. ügy)1

(Tisztviselők - Foglalkozási betegség - Sérelmet okozó határozat hiánya - Időelőtti kérelem - Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Eric Voigt (Orange, Franciaország) (képviselő: B. Autric ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall és K. Hermann meghatalmazottak, segítőjük: F. Longfils ügyvéd)

Az ügy tárgya

Egyrészt a felperest sújtó betegség foglalkozási eredetének elismerése, másrészt annak a kárnak a megtérítése, amelyet a felperes - megítélése szerint - elszenvedett

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet - mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant - elutasítja.

A felperes maga viseli saját költségeit és köteles viselni a Bizottságnál felmerült költségek felét.

____________

1 - HL C 229., 2005.9.17. (eredetileg az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságánál T-258/05. sz. alatt nyilvántartásba vett és az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékéhez 2005. december 15-i végzéssel áttett ügy).