Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 16. maja 2006 - Voigt proti Komisiji

(Zadeva F-55/05)1

(Uradniki - Poklicna bolezen - Neobstoj odločbe, ki posega v položaj - Predčasna vloga - Očitna nedopustnost)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Eric Voigt (Orange, Francija) (zastopnik: B. Autric, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopniki: J. Currall in K. Herrmann, zastopnika, skupaj z F. Longfils, avocat)

Predmet zadeve

Na eni strani priznanje poklicnega izvora bolezni, ki jo ima tožeča stranka, na drugi strani odškodnina za škodo, ki bi jo naj utrpela.

Izrek sklepa

1)    Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

2)    Tožeča stranka nosi svoje stroške in polovico stroškov, ki jih je priglasila Komisija.

____________

1 -

2 - UL C 229, 17.9.2005 (zadeva najprej vložena pri Sodišču prve stopnje Evropskih skupnosti pod opravilno številko T-258/05 in prenešena na Sodišče za uslužbence Evropske unije s sklepom z dne 15.12.2005).