Language of document :

Žaloba podaná dne 2. května 2006 - de Albuquerque v. Komise

(Věc F-55/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Augusto de Albuquerque (Brusel, Belgie) [zástupce: C. Mourato, advokát]

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Generálního ředitele DG INFSO ze dne 23. září 2005 o převedení žalobce jako vedoucího jednotky INFSO.G.2 "Micro a nanosystémy" v zájmu služby,

zrušit výslovné rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 2. února 2006 obsahující zápornou odpověď na stížnost žalobce R/746/05,

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, úředník Komise převedený v zájmu služby na místo vedoucího jednotky INFSO.G.2 "Micro a nanosystémy", uplatňuje, že toto převedení je v rozporu se zájmem služby. Dovolává se porušení článku 7 služebního řádu a zjevně nesprávného posouzení pojmu zájem služby, zneužití pravomoci, jakož i porušení zásady rovnosti zacházení.

____________