Language of document :

Sag anlagt den 2. maj 2006 - de Albuquerque mod Kommissionen

(Sag F-55/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Augusto de Albuquerque (Bruxelles, Belgien) (ved avocat C. Mourato)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af den af generaldirektøren for GD INFSO trufne afgørelse af 23. september 2005 om i tjenestens interesse at foretage forflyttelse af sagsøgeren til stillingen som chef for enheden INFSO.G.2 "Mikro og nanosystemer".

Annullation af ansættelsesmyndighedens udtrykkelige afgørelse af 2. februar 2006 om afslag på sagsøgerens klage R/764/05.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, som er tjenestemand ved Kommissionen og i tjenestens interesse blev forflyttet til stillingen som chef for enheden INFSO.G.2 "Mikro og nanosystemer", har anført, at denne forflyttelse strider mod tjenestens interesse. Sagsøgeren har anført, at der er sket tilsidesættelse af vedtægtens artikel 7 og anlagt et åbenbart urigtigt skøn vedrørende begrebet tjenestens interesse, at der foreligger magtfordrejning samt at ligebehandlingsprincippet er tilsidesat.

____________