Language of document :

2. mail 2006 esitatud hagi - de Albuquerque versus komisjon

(Kohtuasi F-55/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Augusto de Albuquerque (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat C. Mourato)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada infoühiskonna peadirektoraadi peadirektori 23. septembri 2005. aasta otsus viia hageja teenistuse huvides üle infoühiskonna peadirektoraadi üksuse G.2 "Mikro- ja makrosüsteemid" juhi ametikohale;

tühistada ametisse nimetava asutuse 2. veebruari 2006. aasta selgesõnaline otsus, millega jäeti hageja kaebus R/764/05 rahuldamata;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, kes komisjoni ametnikuna viidi teenistuse huvides üle infoühiskonna peadirektoraadi üksuse G.2 "Mikro- ja makrosüsteemid" juhi ametikohale, väidab, et see üleviimine on vastuolus teenistuse huvidega. Ta viitab personalieeskirjade artikli 7 rikkumisele, teenistuse huvide mõiste ilmselgele valesti hindamisele, võimu kuritarvitamisele ja võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumisele.

____________