Language of document :

2006. május 2-án benyújtott kereset - Albuquerque kontra Bizottság

(F-55/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Augusto de Albuquerque (Brüsszel, Belgium) (képviselő: C. Mourato ügyvéd)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg felperesnek az INFSO.G.2 "Mikro- és nanorendszerek" egység vezetőjeként a szolgálat érdekében történő áthelyezéséről szóló, a DG INFSO főigazgatója által hozott 2005. szeptember 23-i határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság által a felperes R/764/05 panaszának kifejezett elutasításáról szóló 2006. február 2-i határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes, akit az INFSO.G.2 "Mikro- és nanorendszerek" egység vezetőjeként - mint bizottsági tisztviselőt - a szolgálat érdekében áthelyeztek, előadja, hogy az említett áthelyezés ellentétes a szolgálat érdekével. A felperes a személyzeti szabályzat 7. cikkének megsértésére és a szolgálati érdek fogalmára vonatkozóan nyilvánvaló mérlegelési hibára hivatkozik, valamint hatáskörrel való visszaélésre és az egyenlő bánásmód elvének megsértésére.

____________