Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 2. maijā - de Albuquerque pret Komisiju

(lieta F-55/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Augusto de Albuquerque, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - C. Mourato, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt INFSO Ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora 2005. gada 23. septembra lēmumu dienesta interesēs pārcelt prasītāju INFSO.G.2 "Mikrosistēmas un nanosistēmas" nodaļas vadītāja amatā;

atcelt iecēlējinstitūcijas (AIPN) 2006. gada 2. februāra tiešo lēmumu noraidīt prasītāja iesniegto sūdzību R/764/05;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs, Komisijas ierēdnis, kas dienesta interesēs ticis pārcelts INFSO.G.2 "Mikrosistēmas un nanosistēmas" nodaļas vadītāja amatā, uzskata, ka šī pārcelšana ir pretrunā dienesta interesēm. Viņš norāda uz Civildienesta noteikumu 7. panta pārkāpumu, acīmredzamu kļūdu dienesta interešu jēdziena vērtējumā, pilnvaru nepareizu izmantošanu un vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpumu.

____________