Language of document :

Tožba, vložena 2. maja 2006 - de Albuquerque proti Komisiji

(Zadeva F-55/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Augusto de Albuquerque (Bruselj, Belgija) (zastopnik: C. Mourato, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti Odločbe generalnega direktorja GD INFSO z dne 23. septembra 2005 o premestitvi tožeče stranke v interesu službe za vodjo enote INFSO.G.2 "Mikro- in nanosistemi";

razglasitev ničnosti izrecne Odločbe organa, pristojnega za imenovanja (OPI) z dne 2. februarja 2006 o zavrnitvi ugovora tožeče stranke R/764/05;

Komisiji Evropskih skupnosti naložiti plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, uradnik Komisije, ki je bil v interesu službe premeščen na delovno mesto vodje enote INFSO.G.2 "Mikro- in nanosistemi", zatrjuje, da je ta premestitev v nasprotju z interesom službe. Sklicuje se na kršitev člena 7 Kadrovskih predpisov in na očitno napako v presoji pojma interes službe, zlorabo pooblastil, kot tudi na kršitev načela enakega obravnavanja.

____________