Language of document :

Talan väckt den 2 maj 2006 - Augusto de Albuquerque mot Europeiska gemenskapernas kommission

(mål F-55/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Augusto de Albuquerque (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten C. Mourato)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara det beslut generaldirektören för GD INFSO fattade den 23 september 2005 om att i tjänstens intresse förflytta sökanden till chef för avdelningen INFSO.G.2 "Mikro- och nanosystem",

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens uttryckliga beslut av den 2 februari 2006 om ett negativt svar på sökandens klagomål R/764/05,

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden, som är tjänsteman vid kommissionen och som i tjänstens intresse förflyttats till chef för avdelningen INFSO.G.2 "Mikro- och nanosystem", har gjort gällande att förflyttningen strider mot tjänstens intresse. Han har åberopat åsidosättande av artikel 7i tjänsteföreskrifterna, en uppenbart oriktig bedömning av begreppet i tjänstens intresse, maktmissbruk och åsidosättande av principen om likabehandling.

____________