Language of document :

Žaloba podaná dne 9. května 2006 - Chassagne v. Komise

(Věc F-56/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Olivier Chassagne (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Rodrigues, Y. Minatchy a A. Jaume, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobce

zrušit Zprávu o vývoji služby žalobce za rok 2004;

zrušit rozhodnutí o přidělení prioritních bodů generálního ředitelství během hodnotícího období 2005;

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 30. ledna 2006 a ze dne 14. března 2006, kterými se zamítají stížnosti podané žalobcem proti výše uvedeným aktům;

přiznat žalobci symbolickou částku jedno euro jako náhradu profesní újmy a symbolickou částku jedno euro jako náhradu nemajetkové újmy, újem vyplývajících z přijetí napadených aktů;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce na podporu své žaloby uvádí zaprvé protiprávnost Obecných prováděcích ustanovení článků 43 a 45 služebního řádu.

Dále uplatňuje porušení více formálních náležitostí, jako jsou práva obhajoby, povinnost odůvodnění a dodržování procesních pravidel.

Žalobce krom toho tvrdí, že se správa dopustila více zjevně nesprávných posouzení, zejména v rámci srovnání zásluh a rozdělení prioritních bodů.

Konečně žalovaná podle žalobce porušila zásadu řádného úředního postupu.

____________