Language of document :

Sag anlagt den 9. maj 2006 - Chassagne mod Kommissionen

(Sag F-56/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Olivier Chassagne (Bruxelles, Belgien) (ved avocats S. Rodrigues, Y. Minatchy og A. Jaume)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af sagsøgerens karriereudviklingsrapport for 2004.

Annullation af generaldirektoratets afgørelse om tildeling af prioritetspoints i forbindelse med forfremmelsesåret 2005.

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelser af 30. januar 2006 og af 14. marts 2006 om afslag på de af sagsøgeren indgivne klager over førnævnte retsakter.

Sagsøgeren tildeles 1 euro i symbolsk erstatning for erhvervsmæssig skade og 1 euro i symbolsk erstatning for ikke-økonomiske skade som følge af vedtagelsen af de anfægtede retsakter.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet først anført, at de almindelige gennemførelsesbestemmelser til vedtægtens artikel 43 og 45 er ulovlige.

Sagsøgeren har dernæst anført, at der er sket tilsidesættelse af adskillige væsentlige formforskrifter, såsom retten til kontradiktion, begrundelsespligten og overholdelse af de processuelle regler.

Sagsøgeren har desuden anført, at administrationen har foretaget et urigtigt skøn, bl.a. i forbindelse med sammenligningen af fortjenester og fordelingen af prioritetspoints.

Endelig har Kommissionen ifølge sagsøgeren tilsidesat princippet om god forvaltningsskik.

____________