Language of document :

Kanne 9.5.2006 - Chassagne v. komissio

(Asia F-56/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Olivier Chassagne (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues, Y. Minatchy ja A. Jaume)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Kantajan urakehitystä koskeva kertomus vuodelle 2004 on kumottava.

Pääosaston tekemä etusijapisteiden myöntämistä vuoden 2005 ylennyskierroksella koskeva päätös on kumottava.

Nimittävän viranomaisen 30.1.2006 ja 14.3.2006 tekemät päätökset, joilla hylättiin kantajan edellä mainituista toimista tekemät valitukset, on kumottava.

Kantajalle on maksettava symbolisena korvauksena riidanalaisista toimista aiheutuneesta ammatillisesta vahingosta yksi euro ja henkisestä kärsimyksestä yksi euro.

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa ensinnäkin henkilöstösääntöjen 43 ja 45 artiklan yleisten täytäntöönpanosäännösten lainvastaisuuteen.

Toiseksi hän vetoaa useiden olennaisten menettelymääräysten rikkomiseen, joita ovat puolustautumisoikeuksien loukkaaminen sekä perusteluvelvollisuuden ja menettelysääntöjen noudattamisen laiminlyönti.

Lisäksi kantaja väittää, että hallinto oli tehnyt useita ilmeisiä arviointivirheitä erityisesti ansioiden vertailevassa tarkastelussa ja etusijapisteiden jakamisessa.

Lopuksi kantajan mukaan vastaaja oli loukannut hyvän hallinnon periaatetta.

____________