Language of document :

2006. május 9-én benyújtott kereset - Chassagne kontra Bizottság

(F-56/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Olivier Chassagne (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Rodrigues, Y. Minatchy és A. Jaume ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperesről a 2004. évre készített szakmai előmeneteli jelentést;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a főigazgatóságnak a 2005. évi előléptetési időszakban az elsőbbségi pontok megállapításáról hozott határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóságnak a fent említett aktusok ellen benyújtott panaszát elutasító 2006. január 30-i és 2006. március 14-i határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék állapítson meg a felperes részére a megtámadott aktusok kibocsátásából eredő szakmai kárának megtérítéseként egy euró jelképes összeget, és ugyanebből fakadó nem vagyoni kárának megtérítéseként szintén egy euró jelképes összeget;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Közösségek Bizottságát a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztására a felperes mindenekelőtt a személyzeti szabályzat 43. és 45. cikke általános végrehajtási szabályainak jogellenességére hivatkozik.

Ezután a felperes lényeges előírások - mint a védelemhez való jog, az indokolási kötelezettség és az eljárási szabályok tiszteletben tartása - sérelmére hivatkozik.

A felperes ezenkívül azt állítja, hogy az adminisztráció több nyilvánvaló értékelési hibát követett el, többek között az érdemek összehasonlító vizsgálata és az elsőbbségi pontok elosztása során.

Végül, a felperes szerint az alperes megsértette a gondos ügyintézés elvét.

____________