Language of document :

2006. január 5-én benyújtott kereset - André kontra Bizottság

(F-10/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Daniel André (Brüsszel, Belgium) (képviselő: M. Jourdan ügyvéd)

Alperes: Európai Közösségek Bírósága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperesnek a Bíróság 2005. január 12-i és 13-i kérésére és részére nyújtott szolgáltatásért járó, az Európai Unió intézményei által foglalkoztatott konferenciatolmácsok munkakörülményeit és pénzügyi rendszerét szabályozó egyezmény 7. cikkében foglalt átalánydíj kifizetését megtagadó 2005. október 6-i bizottsági határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a sérelmes aktus miatt a felperest ért 241,99 euró összegű, a megfizetendő díjjal azonos kár - esedékességétől számított kamatokkal növelt összegének - megtérítésére;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A konferenciatolmácsként dolgozó felperes a közösségi intézmények különböző tolmácsszolgálatai részére nyújt precíz szolgáltatást. Szolgálatait a kért tolmácsolás napjának és helyének megjelölését tartalmazó megbízási szerződések keretében végzi. E megbízások anyagi részét az Európai Unió intézményei által foglalkoztatott konferenciatolmácsok munkakörülményeinek és pénzügyi rendszerének szabályozásáról szóló egyezmény határozza meg.

Jelen ügyben a felperes a fent hivatkozott egyezmény 7. cikkében foglalt és az ahhoz csatolt "végrehajtási szabályok"-ban részletesen szabályozott utazási átalánydíj kifizetését megtagadó bizottsági határozatot vitatja.

Keresetében a felperes vitatja az említett rendelkezéseknek - amelyek szerint az utazás miatti keresetkiesés az említett díj kifizetésének elengedhetetlen feltétele - az alperes által elfogadott értelmezését. Valójában tehát a Bizottságnak úgy kellett volna tekintenie, hogy bár a felperes 2005. január 10-én és 11-én már dolgozott egy közösségi intézménynek, megbízásának első napja 2005. január 12-e volt.

A felperes szerint az egyezmény szövege még közvetetten sem írja elő az alperes által megkívánt kiegészítő feltételek teljesítését, ezért az alperes jogosulatlanul változtatta meg az említett egyezmény hatályát.

Végül a felperes szerint az egy vagy több közösségi intézménnyel kötött megbízási szerződések közötti folytonosságból nem következik az, hogy megvonhatnák tőle a vitatott díjat.

____________