Language of document :

2005 m. gruodžio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Gesner prieš VRDT

(Byla F-119/05)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Charlotte Gesner (Kildedalsvej, Danija), atstovaujama advokatų J. Vazquez Vazquez ir C. Amo Quiñones

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti 2005 m. rugsėjo 2 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (VRDT) sprendimą negaliojančiu tiek, kiek juo atmetamas ieškovės 2005 m. gegužės 10 d. skundas dėl 2005 m. balandžio 21 d. VRDT sprendimo atsisakyti sudaryti Invalidumo komitetą.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė, VRDT laikinoji tarnautoja iki 2005 m. balandžio 15 d., nuo 2003 m. kenčia dėl disko išvaržos ir stuburo patologijų. Nors jai buvo atlikta operacija ir ji buvo įvairiai gydyta mediciniškai ir fizioterapiškai, jos nugaros skausmai nesibaigė, o tai, kad turėdavo ilgai sėdėti, pablogino jos padėtį, ir todėl jos darbas buvo nutrūkęs keliems mėnesiams.

2005 m. kovo 11 d. ieškovė paprašė VRDT sudaryti Invalidumo komitetą jos nedarbingumui nustatyti, kad ji galėtų nutraukti tarnybą ir jai būtų paskirta invalidumo pensija.

VRDT atmetė šį prašymą nurodydama du pagrindus. Pirma, Pareigūnų tarnybos nuostatų 59 straipsnis turėtų būti aiškinamas taip, kad sprendimą sušaukti Invalidumo komitetą turi priimti Paskyrimų tarnyba. Antra, kadangi ieškovė nedirbo tik 294 dienas per paskutinius trejus metus, nebuvo įvykdyta Pareigūnų tarnybos nuostatų 59 punkto 4 dalyje nurodyta sąlyga dėl termino.

Ieškinyje ieškovė nurodo keturis pagrindinius ieškinio pagrindus. Pirma, ji nesutinka, kad Paskyrimų tarnyba negali pati sušaukti Invalidumo komiteto. Jei taip būtų, Paskyrimų tarnyba galėtų iš anksto subjektyviai ir šališkai nustatyti, ar tarnautojas arba pareigūnas buvo pakankamai nedarbingas, kad būtų pakviestas į komitetą.

Antru ieškinio pagrindu ieškovė nurodo, kad ginčijamo sprendimo motyvai yra klaidingi. Pareigūnų tarnybos nuostatų 59 straipsnyje numatytų terminų taikymas trukdo gauti invalidumo pensiją pareigūnams ar tarnautojams, nesulaukusiems nurodytų terminų pabaigos, tačiau galintiems būti nedarbingais dėl anksčiau atsiradusių įvykių ar ligų.

Trečiu ieškinio pagrindu ieškovė nurodo, kad Invalidumo komiteto sudarymui taikytinos nuostatos neturi būti siejamos tik Pareigūnų tarnybos nuostatų 59 straipsniu, bet taip pat turi apimti ir nuostatas, reglamentuojančias teisę į invalidumo pensiją, t. y. Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 31-33 straipsnius ir Pareigūnų tarnybos nuostatų 9 straipsnį ir VIII priedą.

Paskutiniajame ieškinio pagrinde ieškovė nurodo, kad ginčijamas sprendimas pažeidžia nediskriminavimo ir vienodo požiūrio principą. VRDT trukdo savo darbuotojams sušaukti Invalidumo komitetą, nors ši galimybė prieinama visiems kitiems Bendrijos darbuotojams. Be to, VRDT tarnautojams, kurių sutartys sudarytos trumpesniam nei trejų metų laikotarpiui, sunku gauti invalidumo pensiją, nes kad ir kaip sunkiai sirgtų, jie gali niekada netenkinti Pareigūnų tarnybos nuostatų 59 straipsnio 4 dalyje nustatytos sąlygos dėl termino.

____________