Language of document :

Sag anlagt den 15. februar 2006 - Abba m.fl. mod Europa-Parlamentet

(Sag F-15/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Abba m.fl. (ved avocats G. Vandersanden og L. Levi)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Sagsøgernes påstande

Sagen fremmes til realitetsbehandling, og der gives sagsøgerne medhold, herunder i ulovlighedsindsigelsen.

Følgelig annulleres sagsøgernes pensionsopgørelser for marts 2005, med den konsekvens, at der anvendes en justeringskoefficient for hovedstaden i sagsøgernes bopælsland, eller i det mindste en justeringskoefficient, der på passende måde afspejler forskellene i leveomkostninger på det sted, hvor sagsøgerne anses for at afholde deres udgifter, og som således er i overensstemmelse med ækvivalensprincippet.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

De af sagsøgerne påberåbte søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter er identiske med dem, der er påberåbt i sag F-128/05, Adolf m.fl. mod Kommissionen 1.

____________

1 - EUT C 60 af 11.3.2006, s. 56.