Language of document :

Tožba, vložena 15. februarja 2006 - Abba in drugi proti Evropskemu parlamentu

(Zadeva F-15/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Abba in drugi (zastopnika: G. Vandesanden in L. Levi, avocats)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi tožečih strank

tožbo naj se razglasi za dopustno in utemeljeno, vključno z ugovorom nezakonitosti, ki ga tožba vsebuje;

posledično naj se za nične razglasijo pokojninski listi za marec 2005 tožečih strank, kar naj pripelje do uporabe korekcijskega koeficienta na ravni glavnega mesta države, kjer stalno prebivajo, ali vsaj takega korekcijskega koeficienta, ki bi ustrezno odražal razlike v življenjskih stroških krajev, kjer tožečim strankam nastajajo stroški, in ki bi tako ustrezal načelu enakovrednosti;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožbeni razlogi in bistvene trditve tožečih strank so enaki v zadevi F-128/05 Adolf in drugi proti Komisiji1.

____________

1 - UL C 60, 11.3.2006, str. 56.