Language of document :

Žaloba podaná dne 15. února 2006 - Augenault a další v. Rada

(Věc F-16/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Françoise Augenault a další (zástupci: G. Vandesanden a L. Levi, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání žalobců

prohlásit žalobu za přípustnou a opodstatněnou, a to včetně námitky protiprávnosti, kterou obsahuje;

v důsledku toho zrušit důchodové pásky žalobců z března 2005 s účinkem použití opravného koeficientu na úroveň hlavního města země jejich trvalého bydliště nebo přinejmenším opravného koeficientu takové povahy, která přiměřeně odráží rozdíly v životních nákladech v místech, kde jsou žalobci nuceni hradit své náklady, a která tak odpovídá zásadě ekvivalence;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobní důvody a hlavní argumenty, které žalobci uplatňují, jsou totožné s žalobními důvody a hlavními argumenty uplatněnými v rámci věci F-128/05 Adolf a další v. Komise 1.

____________

1 - Úř. věst. C 60 ze dne 11.3.2006, s. 56.