Language of document :

Προσφυγή/αγωγή της 21ης Φεβρουαρίου 2006 - Vereecken κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-17/06)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων/ενάγων: Marc Vereecken (Βρυξέλλες, Βέλγιο) [Εκπρόσωποι: S. Rodrigues και A. Jaume, δικηγόροι]

Καθής: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αιτήματα του προσφεύγοντος/ενάγοντος

Ο προσφεύγων/ενάγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει τις αποφάσεις της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής (ΑΔΑ), περί απορρίψεως της ενστάσεως του προσφεύγοντος, από κοινού με την από 19 Οκτωβρίου 2004 απόφαση της ΑΔΑ και τα δελτία μισθοδοσίας από τον Φεβρουάριο του 2005 και έπειτα, καθόσον μετατρέπουν τον βαθμό του προσφεύγοντος σε A*8, καθώς και την απόφαση της ΑΔΑ περί απονομής μορίων αξιολογήσεως, προτεραιότητας και αντισταθμιστικής αποζημιώσεως για άδεια άνευ αποδοχών για προσωπικούς λόγους·

να επισημάνει στην ΑΔΑ τα αποτελέσματα που συνεπάγεται η ακύρωση των προσβαλλομένων αποφάσεων, και ιδίως: i) την προαγωγή του προσφεύγοντος στον βαθμό A*10 (πρώην A6) με αναδρομική ισχύ από το 2001 ή, τουλάχιστον, από την 1η Οκτωβρίου 2004, ημερομηνία κατά την οποία επανεντάχθηκε στην υπηρεσία, ii) την προαγωγή του προσφεύγοντος τουλάχιστον στον βαθμό A*9 με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2004, iii) απονομή στον προσφεύγοντα των μορίων που δικαιούται από τον χρόνο της προαγωγής του, περιλαμβανομένων των μορίων αξιολογήσεως, των μορίων προτεραιότητας και των μεταβατικών μορίων για τις εκθέσεις εξελίξεως σταδιοδρομίας του 2003, του 2004 και του 2005·

να υποχρεώσει την καθής να αποκαταστήσει τη χρηματική ζημία που υπέστη ο προσφεύγων εξαιτίας της μη προαγωγής του στον βαθμό A*10 από την περίοδο προαγωγών του 2001, ή τουλάχιστον από την 1η Οκτωβρίου 2004, συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών της όσον αφορά την παροχή συντάξεως·

να υποχρεώσει την καθής να ικανοποιήσει την ηθική βλάβη του προσφεύγοντος λόγω της μη καταρτίσεως των εκθέσεων βαθμολογίας 1997-1999 και της υπέρμετρα καθυστερημένης καταρτίσεως της εκθέσεως βαθμολογίας 1999-2001 και των εκθέσεων εξελίξεως σταδιοδρομίας του 2003 και του 2004·

να καταδικάσει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Ο προσφεύγων, υπάλληλος της Επιτροπής, ο οποίος κατείχε τον παλαιό βαθμό A7, επανεντάχθηκε την 1η Οκτωβρίου 2004 στον βαθμό A*8 κατόπιν τριετούς αδείας άνευ αποδοχών.

Με την προσφυγή του προβάλλει τέσσερις λόγους, εκ των οποίων ο πρώτος αντλείται από την παράνομη παράλειψη καταρτίσεως και την καθυστερημένη κατάρτιση των εκθέσεων βαθμολογήσεώς του για τις περιόδους 1997-1999 και 1999-2001 και των εκθέσεων εξελίξεως της σταδιοδρομίας του για το 2003 και το 2004.

Με τον δεύτερο λόγο, ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι η κατάταξή του στον βαθμό A*8 μετά τη λήξη της αδείας του αντιβαίνει προς το άρθρο 6 του Κ.Υ.Κ.. Επιπλέον, η απόφαση αυτή παραβιάζει την αρχή της ισοδυναμίας μεταξύ της παλιάς και της νέας διαρθρώσεως της σταδιοδρομίας, καθώς και τις αρχές της ίσης μεταχειρίσεως και της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.

Με τον τρίτο λόγο, ο προσφεύγων προβάλλει ότι υπέστη δυσμενή διάκριση σε σχέση με τους εν ενεργεία υπαλλήλους, καθόσον, λόγω του ότι βρισκόταν σε άδεια άνευ αποδοχών, δεν υπήχθη στα ευνοϊκά μεταβατικά μέτρα περί των προαγωγών που ίσχυσαν για τους εν λόγω υπαλλήλους.

Τέλος, με τον τέταρτο λόγο, ο προσφεύγων αμφισβητεί τη νομιμότητα της μη λήψεως υπόψη της αρχαιότητας που είχε αποκτήσει πριν και κατά τη διάρκεια της εν λόγω αδείας, ιδίως όσον αφορά τα μόρια αντισταθμιστικής αποζημιώσεως, αξιολογήσεως και προτεραιότητας που του απονεμήθηκαν. Εκτιμά ότι κατά τον τρόπο αυτόν υπέστη βλάβη σε σχέση με τους τελούντες σε απόσπαση υπαλλήλους.

____________