Language of document :

2006. január 13-án benyújtott kereset - Scafarto kontra Bizottság

(F-6/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Nicola Scafarto (Luxembourg, Luxemburg) (képviselők: A. D'Antuono és G. Somma ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék az EK 241. cikk szerint állapítsa meg a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 12. cikkének alkalmazhatatlanságát;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóságnak a felperes által a 2005. március 17-i 000617. sz. határozat ellen benyújtott panaszt hallgatólagosan elutasító határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az előbbi határozatot abban a részében, amelyben a kinevezésre jogosult hatóság a felperest az A*8-as besorolási fokozat első fizetési fokozata helyett az A*6-os besorolási fokozat első fizetési fokozatába sorolta be;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a felperes részére mindazon összegek és kamataik megfizetésére, amelyeket a felperes nem kapott meg a megtámadott határozat jogszerűtlensége miatt;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperest, akit felkerült az A6-os és A7-es besorolási fokozatokra meghirdetett EUR/A/155/2000. sz. versenyvizsga alapján összeállított tartaléklistára, a Bizottság az új személyzeti szabályzat hatályba lépését alkalmazta és az A*6-os besorolási fokozatba sorolta be.

Keresetében a felperes mindenekelőtt arra hivatkozik, hogy a besorolásáról szóló határozat megsérti a személyzeti szabályzat 31. cikkét.

A felperes előadja továbbá, hogy az említett határozat jogellenes, mivel jogalapja, vagyis a személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 12. cikke, jogellenes a következő elvek megsértése miatt: a jogbiztonság, a bizalomvédelem, a hátrányos megkülönböztetés tilalma, az egyenlő bánásmód, az ésszerűség és a gondos ügyintézés elve. A felperes végül - másodlagosan - hozzáteszi, hogy a jogos bizalom védelme mindig feltétlen, azonban minden kivételt és/vagy eltérést megfelelően meg kell indokolni; jelen esetben ez a feltétel nem teljesül.

____________