Language of document :

2006 m. sausio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Scafarto prieš Komisiją

(Byla F-6/06)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Nicola Scafarto (Liuksemburgas, Liuksemburgas), atstovaujamas advokatų A. D'Antuono ir G. Somma

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

Remiantis EB 241 straipsniu pripažinti Nuostatų XIII priedo 12 straipsnį netaikytinu.

Panaikinti sprendimą, kuriuo Paskyrimų tarnyba netiesiogiai atmetė ieškovo pateiktą skundą dėl 2005 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. 000617.

Panaikinti tik tą sprendimo dalį, kuria Paskyrimų tarnyba ieškovui suteikė A*6 lygio 1 pakopą užuot suteikusi A*8 lygio 1 pakopą.

Nurodyti atsakovei šio sprendimo ginčijamą dalį pakeisti dalimi, atgaline data suteikiančia ieškovui A*8 lygio 1 pakopą.

Priteisti iš atsakovės sumokėti ieškovui visas sumas, kurių šis negavo dėl ginčijamo sprendimo neteisėtumo, kartu su palūkanomis.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovą įrašytą į konkurso EUR/A/155/2000 A6 ir A7 lygiams rezervo sąrašą įsigaliojus naujiems Nuostatams Komisija įdarbino suteikdama jam A*6 lygį.

Pirmiausia savo ieškinyje jis nurodo, kad jo lygį nustatantis sprendimas pažeidžia Nuostatų 31 straipsnį.

Be to, jis nurodo, kad bet kuriuo atveju šis sprendimas yra neteisėtas, nes jo teisinis pagrindas, būtent Nuostatų XIII priedo 12 straipsnis yra neteisėtas dėl to, kad pažeidžia šiuos principus: teisinio saugumo, teisėtų lūkesčių apsaugos, nediskriminavimo, vienodo požiūrio, protingumo ir gero administravimo. Galiausiai ir subsidiariai ieškovas priduria, jog net jeigu teisėtų lūkesčių apsauga ne visada yra absoliuti, bet kokia išimtis ir (arba) leidžianti nukrypti nuostata turi būti tinkamai pateisinta, o ši sąlyga šioje byloje nebuvo įvykdyta.

____________