Language of document :

Tožba, vložena 13. januarja 2006 - Scafarto proti Komisiji

(Zadeva F-6/06)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: Nicola Scafarto (Luxembourg, Luksemburg) (Zastopnika: A. D'Antuono in G. Somma, avvocati)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

da se člen 12 priloge XIII Statuta ne uporabi v smislu člena 241 ES;

razglasitev ničnosti odločbe, s katero je organ, pristojen za imenovanja (OPI), implicitno zavrnil pritožbo pritožnika zoper odločbo z dne 17. marca 2005 št. 000617;

razglasitev ničnosti navedene odločbo v delu, v katerem je OPI tožečo stranko razporedil v naziv A*6, prvi plačilni razred, namesto v naziv A*8, prvi plačilni razred;

naložitev toženi stranki, da izpodbijani del navedene odločbe nadomesti tako, da tožečo stranko retroaktivno uvrsti v naziv A*8, prvi plačilni razred;

naložitev plačila toženi stranki vseh zneskov, ki jih tožeča stranka ni prejela zaradi nezakonitosti izpodbijanih odločb, vključno z obrestmi;

naložitev plačila stroškov toženi stranki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, ki je uvrščena na čakalni seznam na podlagi javnega natečaja EUR/A/155/2000 za naziv A6 in A7, se je zaposlila na Komisiji po tem, ko so začeli veljati novi Kadrovski predpisi in bila uvrščena v naziv A*6.

V svoji tožbi navaja, da odločba, ki določa njegovo uvrstitev, krši člen 31 Kadrovskih predpisov.

Nato trdi, da je ta odločba v vsakem primeru nezakonita, kolikor je njena pravna podlaga, torej člen 12 priloge XIII Statuta, nezakonita, ker krši naslednja načela: pravne varnosti, varovanja legitimnih pričakovanj, prepovedi diskriminacije, enakega obravnavanja, razumnosti in dobrega upravljanja. Tožeča stranka nazadnje navaja, podredno, da čeprav je varstvo legitimnih pričakovanj vedno absolutno, mora biti vsaka izjema in/ali odstopanje pravilno utemeljeno, pogoj, ki naj v tem primeru ne bi bil izpolnjen.

____________