Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu kolmanda koja esimehe 18.mai 2006. aasta määrus - Corvoisier jt versus Euroopa Keskpank

(Kohtuasi F-13/05)1

(Euroopa Keskpanga personal - Vaba ametikoha teadaanne - Ametnikku kahjustav meede - Kohtueelne menetlus - Vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Sandrine Corvoisier, Roberta Friz, Hundjy Preud´Homme ja Elvira Rosati (Francfort-sur-le-Main, Saksamaa) (esindajad: advokaadid G. Vandersanden ja L. Levi)

Kostja: Euroopa Keskpank (esindajad: H. Weenink ja K. Sugar, keda abistas advokaat B. Wägenbaur)

Kohtuasja ese

Esiteks Euroopa Keskpanga vaba ametikoha teadaande EKP/156/04 kuue Records Management Specialists ametikoha täitmiseks, tühistamine, teiseks kõigi vaba ametikoha teadaande kohaldamiseks võetud otsuste tühistamine ja kolmandaks eespool nimetatud otsustega väidetavalt tekitatud kahju hüvitamise taotlus

Määruse resolutiivosa

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu rahuldamata.

Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.

____________

1 - ELT C 132, 25.5.2005 (kohtuasi registreeriti algselt Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtus numbri all T-126/05 ning edastati Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtule 15. detsembri 2005. aasta määrusega).