Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2006. május 18-i végzése - Sandrine Courvoisier, Roberta Friz, Hundjy Preud'Homme és Elvira Rosati kontra Európai Központi Bank

(F-13/05. sz. ügy)1

(Az Európai Központi Bank alkalmazottai - Álláshirdetés - Sérelmes jogi aktus - Pert megelőző eljárás - Elfogadhatatlanság)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Sandrine Courvoisier, Roberta Friz, Hundjy Preud'Homme és Elvira Rosati (Majna-Frankfurt, Németország) (képviselők: G. Vandersanden és L. Levi ügyvédek)

Alperes: Európai Központi Bank (képviselők: H. Weenink és K. Sugar meghatalmazottak, segítőjük: B. Wägenbaur ügyvéd)

Az ügy tárgya

Egyrészt az Európai Központi Bank hat "Records Management Specialist" munkakör betöltésére irányuló ECB/156/04 álláshirdetésének megsemmisítése iránti kérelem, másrészt az álláshirdetés végrehajtása során hozott minden határozat megsemmisítése iránti kérelem, harmadrészt az e határozatokból eredő kár megtérítése iránti kérelem

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet, mint elfogadhatatlant elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 132., 2005.5.25. (eredetileg az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága előtt T-126/05. számon nyilvántartásba vett és 2005. december 15-én végzéssel az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elé áttett ügy)