Language of document :

2006 m. gegužės 18 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) nutartis byloje Corvoisier ir kt. prieš Europos centrinį banką

(Byla F-13/05)1

(Europos centrinio banko darbuotojai - Pranešimas apie laisvą darbo vietą - Asmens nenaudai priimtas aktas - Ikiteisminė procedūra - Nepriimtinumas)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovės: Sandrine Corvoisier, Roberta Friz, Hundjy Preud'Homme ir Elvira Rosati (Frankfurtas prie Maino, Vokietija), atstovaujamos advokatų G. Vandersanden ir L. Levi

Atsakovas: Europos centrinis bankas, atstovaujamas H. Weenink ir K. Sugar, padedamų advokato B. Wägenbaur

Dalykas

Pirma, prašymas panaikinti pranešimą apie laisvas pareigybes ECB/156/04 dėl šešių "Records Management Specialists" priėmimo į darbą, antra, prašymas panaikinti visus sprendimus, priimtus vykdant pranešimą apie laisvas pareigybes, trečia, prašymas priteisti iš atsakovo atlyginti nuostolius, neva patirtus dėl visų paminėtų sprendimų.

Rezoliucinė dalis

1.    Atmesti ieškinį kaip nepriimtiną.

2.    Kiekviena šalis padengia savo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 132, 2005 5 25 (byla iš pradžių buvo užregistruota Europos Bendrijų Pirmosios intancijos teisme numeriu T-126/05 ir 2005 m. gruodžio 15 d. nutartimi perduota Europos Sąjungos tarnautojų teismui)