Language of document :

Civildienesta tiesas trešās palātas 2006. gada 18. maija rīkojums - Corvoisier u.c. pret ECB

(lieta F-13/05) 1

Eiropas Centrālās bankas personāls - Paziņojums par vakanci - Nelabvēlīgs akts - Pirmstiesas procedūra - Nepieņemamība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Sandrine Corvoisier, Roberta Friz, Hundjy Preud'Homme un Elvira Rosati, Fankfurte pie Mainas (Vācija) (pārstāvji - G. Vandersanden un L. Levi, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka (pārstāvji - H. Weenink un K. Sugar, pārstāvji, kuriem palīdz B. Wägenbaur, advokāts)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība atcelt Eiropas Centrālās bankas paziņojumu par vakanci ECB/156/04, kas paredzēta sešu darbinieku pieņemšanai darbā amatā "Records Management Specialists", otrkārt, prasība atcelt visus lēmumus, kas pieņemti, izpildot paziņojumu par vakanci, un, treškārt, prasība atlīdzināt zaudējumus, ko esot radījuši visi iepriekš minētie lēmumi.

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā nepieņemamu;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 132, 25.05.2005. (Lieta vispirms bija reģistrēta Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā ar numuru T-126/05, bet ar 2005. gada 15. decembra rīkojumu nodota Eiropas Savienības Civildienesta tiesai).