Language of document :

Usnesení předsedy Soudu pro veřejnou službu ze dne 31. května 2006 - Bianchi v. Evropská nadace odborného vzdělávání

(Věc F-38/06 R)

(Řízení o předběžných opatřeních - Návrh na odklad vykonatelnosti a předběžná opatření)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Irène Bianchi (Turín, Itálie) (zástupce: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaná: Evropská nadace odborného vzdělávání (zástupci: M. Dunbar, ředitelka, ve spolupráci s G. Vandersandenem, advokátem)

Předmět věci

Jednak odklad vykonatelnosti rozhodnutí ze dne 24. října 2005, kterým Evropská nadace odborného vzdělávání odmítla prodloužit smlouvu žalobkyně jako dočasné zaměstnankyně, a jednak vydání předběžných opatření

Výrok usnesení

Návrh na předběžné opatření se zamítá.

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.

____________