Language of document :

Beschikking van de president van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 31 mei 2006 - Bianchi / Europese Stichting voor opleiding

(Zaak F-38/06 R)

(Kort geding - Verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging en voorlopige maatregelen)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekster: Irène Bianchi (Turijn, Italië) (vertegenwoordiger: M.-A. Lucas, advocaat)

Verweerster: Europese Stichting voor opleiding (vertegenwoordigers: M. Dunbar, directrice, bijgestaan door G. Vandersanden, advocaat)

Voorwerp van de zaak

In de eerste plaats een verzoek om opschorting van de tenuitvoerlegging van het besluit van 24 oktober 2005 waarbij de Europese Stichting voor opleiding heeft geweigerd de overeenkomst van verzoekster als tijdelijk ambtenaar te verlengen en, in de tweede plaats, een verzoek om voorlopige maatregelen

Dictum van de beschikking

Het verzoek in kort geding wordt afgewezen.

De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.

____________