Language of document :

Uznesenie predsedu Súdu pre verejnú službu z 31. mája 2006 - Bianchi/Európska nadácia pre odborné vzdelávanie

(Vec F-38/06 R)

(Konanie o nariadení predbežného opatrenia - Návrh na odklad výkonu a nariadenie predbežných opatrení)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Irène Bianchi (Turín, Taliansko) (v zastúpení: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaný: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (v zastúpení: M. Dunbar, riaditeľka, za právnej pomoci G. Vandersanden, advokát)

Predmet veci

Na jednej strane odklad výkonu rozhodnutia z 24. októbra 2005, ktorým Európska nadácia pre odborné vzdelávanie zamietla žalobkyni obnovenie zmluvy dočasného zamestnanca a na druhej strane nariadenie predbežných opatrení

Výrok uznesenia

1.    Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta.

2.    O trovách konania sa rozhodne v konaní o veci samej.

____________