Language of document :

Sklep predsednika Sodišča za uslužbence z dne 31. maja 2006 - Bianchi proti Evropski ustanovi za usposabljanje

(Zadeva F-38/06 R)

(Začasna odredba - Predlog za odložitev izvršitve in odreditev začasnih ukrepov)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Irène Bianchi (Torino, Italija) (zastopnik: M.-A. Lucas, avocat)

Tožena stranka: Evropska ustanova za usposabljanje (zastopniki: M. Dunbar, direktorica, skupaj z G. Vandersanden, avocat)

Predmet zadeve

Na eni strani, predlog za odložitev izvršbe odločbe z dne 24. oktobra 2005, s katero je Evropska ustanova za usposabljanje zavrnila podaljšanje pogodbe o zaposlitvi tožeče stranke kot začasnega uslužbenca, in na drugi strani, izdaja začasnih odredb.

Izrek sklepa

1)    Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne.

2)    Odločitev o stroških se pridrži.

____________