Language of document :

Beslut av personaldomstolens ordförande av den 31 maj 2006 - Bianchi mot Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

(mål F-38/06 R)(1)

(Interimistiskt förfarande - Ansökan om uppskov med verkställigheten och om interimistiska åtgärder)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Irène Bianchi (Turin, Italien) (ombud: advokaten M.-A. Lucas)

Svarande: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ombud: direktören M. Dunbar och advokaten G. Vandersanden )

Saken

Ansökan dels om uppskov med verkställigheten av Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen beslut av den 24 oktober 2005 att inte förlänga sökandens kontrakt som tillfälligt anställd, dels om interimistiska åtgärder.

Avgörande

Ansökan om interimistiska åtgärder avslås.

Beslut om rättegångskostnaderna kommer att fattas senare.

____________

1 - ) EUT C