Language of document :

Sag anlagt den 8. maj 2006 - Kerstens mod Kommissionen

(Sag F-59/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Petrus J.F. Kerstens (Overijse, Belgien) (ved avocat C. Mourato)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 11. juli 2005 om vedtagelse af sagsøgerens karriereudviklingsrapport for 2004.

Annullation af ansættelsesmyndighedens udtrykkelige afslag af 6. februar 2006 på sagsøgerens klage nr. R/769/05.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, som er tjenestemand ved Kommissionen, har anfægtet de i hans bedømmelsesrapport for 2004 indeholdte points for fortjeneste og bedømmelser. Sagsøgeren har anført, at der er sket tilsidesættelse af reglerne for bedømmelsesproceduren og af de almindelige gennemførelsesbestemmelser til vedtægtens artikel 43, samt at der er anlagt et åbenbart urigtigt skøn og sket tilsidesættelse af vedtægtens artikel 43. Sagsøgeren forbeholder sig endelig ret til at fremsætte et tredje anbringende om magtfordrejning.

____________