Language of document :

8. mail 2006 esitatud hagi - Kerstens versus komisjon

(Kohtuasi F-59/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Petrus J. F. Kerstens (Overijse, Belgia) (esindaja: advokaat C. Mourato)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse 11. juuli 2005. aasta otsus, millega kinnitati hageja 2004. aasta karjääriarengu aruanne;

tühistada ametisse nimetava asutuse 6. veebruari 2006. aasta selgesõnaline otsus, millega jäeti rahuldamata hageja kaebus nr R/769/05;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, kes on komisjoni ametnik, vaidlustab talle 2004. aasta karjääriarengu aruandes antud teenetepunktid ja hinnangud. Ta väidab, et on rikutud töötajate hindamise reegleid ja personalieeskirjade artikli 43 üldisi rakendussätteid, ning et on tehtud ilmne kaalutlusviga ja rikutud personalieeskirjade artiklit 43. Lõpetuseks jätab hageja endale õiguse esitada kolmas väide võimu kuritarvitamise kohta.

____________