Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 8. maijā - Kerstens pret Komisiju

(lieta F-59/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Petrus J. F. Kerstens, Overijse (Beļģija) (pārstāvis - C. Mourato, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt Iecēlējinstitūcijas (AIPN) 2005. gada 11. jūlija lēmumu par prasītāja karjeras attīstības ziņojuma par 2004. gadu pieņemšanu;

atcelt AIPN 2006. gada 6. februāra kategorisko lēmumu noraidīt prasītāja sūdzību Nr. R/769/05;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs, Komisijas ierēdnis, apstrīd karjeras attīstības ziņojuma par 2004. gadu nopelnu punktus un tajā ietverto vērtējumu. Viņš uzsver, ka ir noticis vērtēšanas procedūras noteikumu un Civildienesta noteikumu 43. panta īstenošanas vispārējo noteikumu pārkāpums, kā arī pieļauta acīmredzama kļūda vērtējumā un pārkāpts Civildienesta noteikumu 43. pants. Prasītājs patur tiesības izvirzīt trešo pamatu saistībā ar pilnvaru nepareizu izmantošanu.

____________