Language of document :

Beroep ingesteld op 8 mei 2006 - Kerstens / Commissie

(Zaak F-59/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoeker: Petrus J. F. Kerstens (Overijse, België) (vertegenwoordiger: C. Mourato, advocaat)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies van verzoeker

nietig te verklaren het besluit van het tot aanstelling bevoegde gezag (TABG) van 11 juli 2005 houdende vaststelling van verzoekers loopbaanontwikkelingsrapport over het jaar 2004;

nietig te verklaren het uitdrukkelijke besluit van het TABG van 6 februari 2006 houdende afwijzing van verzoekers klacht nr. R/769/05;

de Commissie van de Europese Gemeenschappen te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoeker, ambtenaar van de Commissie, betwist de in zijn loopbaanontwikkelingsrapport vermelde punten voor verdiensten en de daarin vermelde beoordelingen voor het jaar 2004. Hij stelt schending van de beoordelingsregels en van de algemene bepalingen ter uitvoering van artikel 43 van het Statuut, alsmede een kennelijke beoordelingsfout en schending van artikel 43 van het Statuut. Verzoeker behoudt zich ten slotte het recht voor een derde middel te formuleren, betreffende misbruik van bevoegdheid.

____________