Language of document :

Žaloba podaná 8. mája 2006 - Kerstens/Komisia

(Vec F-59/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Petrus J.F. Kerstens (Overijse, Belgicko) (v zastúpení: C. Mourato, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 11. júla 2005 týkajúce sa hodnotenia služobného postupu žalobcu za rok 2004,

zrušiť výslovné rozhodnutie menovacieho orgánu zo 6. februára 2006, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobcu č. R/769/05,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, úradník Komisie, spochybňuje body za zásluhy a posúdenie obsiahnuté v hodnotení služobného postupu za rok 2004. Uplatňuje porušenie pravidiel hodnotenia a všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 43 služobného poriadku, ako aj na zjavne nesprávne posúdenie a porušenie článku 43 služobného poriadku. Žalobca si napokon vyhradzuje právo uplatniť tretí žalobný dôvod založený na zneužití právomoci.

____________