Language of document :

Tožba, vložena 8. maja 2006 - Kerstens proti Komisiji

(Zadeva F-59/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Petrus J. F. Kerstens (Overijse, Belgija) (zastopnik: C. Mourato, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

za nično naj se razglasi Odločba organa, pristojnega za imenovanje (OPI) z dne 11. julija 2005, ki se nanaša na sprejem kariernega ocenjevalnega poročila (KOP) tožeče stranke za leto 2004;

za nično naj se razglasi izrecno odločbo OPI z dne 6. februarja 2006 o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke št. R/769/05;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, uradnik Komisije, izpodbija točke za delovno uspešnost in ocene iz njenega KOP za leto 2004. Navaja kršitev pravil ocenjevalnega postopka in splošnih določb za izvajanje člena 43 Kadrovskih predpisov, kot tudi očitno napako pri presoji in kršitev člena 43 Kadrovskih predpisov. Tožeča stranka si navsezadnje pridržuje pravico uveljavljati tretji tožbeni razlog, ki izhaja iz zlorabe pooblastil.

____________