Language of document :

Talan väckt den 8 maj 2006 - Kerstens mot kommissionen

(Mål F-59/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Petrus J.F. Kerstens (Overijse, Belgien) (ombud: C. Mourato, avocat)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 11 juli 2005 att fastställa sökandens rapport om karriärutveckling för år 2004,

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens uttryckliga beslut av den 6 februari 2006 att avslå sökandens klagomål nr R/769/05,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden, som är tjänsteman vid kommissionen, ifrågasätter de meritpoäng och bedömningar som ingår i hans rapport om karriärutvecklingen för år 2004. Han hävdar att reglerna för utvärderingsförfarandet och de allmänna genomförandebestämmelserna till artikel 43 i tjänsteföreskrifterna har åsidosatts samt att kommissionen har gjort sig skyldig till uppenbart oriktig bedömning och åsidosatt artikel 43 i tjänsteföreskrifterna. Sökanden förbehåller sig slutligen rätten att senare formulera en tredje grund om maktmissbruk.

____________