Language of document :

Žaloba podaná dne 12. května 2006 - Stump a Camba Constenla v. Soudní dvůr

(Věc F-60/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Krisztina Stump (Lucemburk, Lucembursko) a Carmen Camba Constenla (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Soudní dvůr Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyň

zrušit rozhodnutí o jmenování žalobkyň úřednicemi Evropských společenství v rozsahu, v jakém stanovují jejich platovou třídu při nástupu podle článku 12 nebo 13 přílohy XIII služebního řádu;

uložit Soudnímu dvoru náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby žalobkyně uplatňují velmi podobné žalobní důvody, jaké byly uplatněny v rámci věci F-12/061.

____________

1 - Úř. věst. EU C 86, 8.4.2006, s. 48.