Language of document :

Kanne 12.5.2006 - Stump ja Camba Constenla v. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin

(Asia F-60/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Krisztina Stump (Luxemburg, Luxemburg) ja Carmen Camba Constenla (Luxemburg, Luxemburg) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen tuomioistuin

Vaatimukset

ne päätökset, joilla kantajat nimitetään Euroopan yhteisöjen virkamiehiksi, on kumottava sikäli kuin niissä vahvistetaan heidän palkkaluokkansa palvelukseen otettaessa henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 12 tai 13 artiklan mukaisesti

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajat vetoavat kanteensa tueksi hyvin samankaltaisiin oikeudellisiin perusteisiin, kuin mitä on esitetty asiassa F-12/061.

____________

1 - EUVL C 86, 8.4.2006, s. 48.