Language of document :

2006. május 12-én benyújtott kereset - Stump és Camba Constenla kontra Bíróság

(F-60/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Stump Krisztina (Luxembourg, Luxemburg) és Carmen Camba Constenla (Luxembourg, Luxemburg) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Közösségek Bírósága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felpereseket az Európai Közösségek tisztviselőjévé kinevező határozatokat annyiban, amennyiben az besorolási fokozatukat felvételükkor a személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 12., illetve 13. cikke alapján határozta meg;

a Közszolgálati Törvényszék a Bíróságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztására a felperesek az F-12/06. sz. ügyben1 előadottakhoz nagyon hasonló jogalapokat hoznak fel.

____________

1 - HL C 86., 2006.4.8., 48. o.