Language of document :

Tožba, vložena 12. maja 2006 - Stump in Camba Constenla proti Sodišču

(Zadeva F-60/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Krisztina Stump (Luxembourg, Luksemburg) in Carmen Camba Constenla (Luxembourg, Luksemburg) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, avocats)

Tožena stranka: Sodišče Evropskih skupnosti

Predlogi tožečih strank

razglasitev ničnosti odločb o imenovanju tožečih strank za uradnici Evropskih skupnosti, kolikor določajo njun naziv na podlagi členov 12 in 13 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom;

naložitev plačila stroškov Sodišču.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V podporo svoji tožbi tožeči stranki navajata zelo podobne tožbene razloge, kot so tožbeni razlogi v zadevi F-12/061.

____________

1 - ULEU C 86, 8.4.2006, str. 48.