Language of document :

2006. május 12-én benyújtott kereset - Sapara kontra Eurojust

(F-61/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Cathy Sapara (Hága, Hollandia) (képviselők: G. Vandersanden és C. Ronzi ügyvédek)

Alperes: Eurojust

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes szerződésének megszűnését kimondó 2005. július 6-i határozatot és rendelje el a felperesnek az említett időponttól történő továbbfoglalkoztatását az Eurojustnál;

a Közszolgálati Törvényszék rendelje el a felperes által elszenvedett, átmenetileg méltányosan 200 000 euróban meghatározott összegű nem vagyoni kár megtérítését, illetve vagyoni kárként a felperes 2005 júliusa és 2009. október 15-e közötti fizetésének megtérítését;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes az Eurojust korábbi ideiglenes alkalmazottjaként vitatja a szerződésének próbaideje végén történt megszüntetéséről szóló határozatot.

Keresetének alátámasztására a felperes az alábbiakat adja elő:

az Európai Közösségek egyéb alkalmazottjainak alkalmazási feltételei 14. cikkének, illetve a személyzeti szabályzat 9. cikkének megsértését;

a felperes érdekeit érintő bármely jogi aktus indokolására vonatkozó jogi alapelv megsértését;

a tényekre vonatkozó nyilvánvaló mérlegelési hibát, amely téves jogalkalmazáshoz vezetett;

a gondos ügyintézés és a védelemhez való jog alapelvének megsértését;

hatáskörrel való visszaélést.

A kártérítési igénnyel kapcsolatban a felperes úgy véli, hogy zaklatás áldozata, és több alkalommal is megsértették a becsületét.

____________