Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 12 maja 2006 r. - Sapara przeciwko Eurojust

(Sprawa F-61/06)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Cathy Sapara (Haga, Niderlandy) (Przedstawiciele: G. Vandersanden i C. Ronzi, avocats)

Strona pozwana: Eurojust

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji z dnia 6 lipca 2005 r. o rozwiązaniu umowy skarżącej i przywrócenie jej do Eurojust od tego samej dnia;

zasądzenie zadośćuczynienia za krzywdę doznaną przez skarżącą, ocenionego tymczasowo ex aequo et bono na kwotę 200.000 EUR, a także odszkodowania w wysokości wynagrodzenia skarżącej od lipca 2005 r do 15 października 2009 r.

obciążenie Eurojust kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca, były członek personelu tymczasowego Eurojust, kwestionuje decyzję o rozwiązaniu jej umowy z końcem okresu próbnego.

Na poparcie swych żądań podnosi następujące zarzuty:

- naruszenie art. 14 warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich oraz art. 9 regulaminu pracowniczego;

- naruszenie ogólnej zasady prawa nakazującej uzasadnienie każdego aktu wpływającego negatywnie na interesy skarżącej;

- oczywiste błędy w ocenie okoliczności faktycznych prowadzące do błędnego stosowania prawa;

- naruszenie ogólnej zasady dobrej administracji i prawa do obrony;

- nadużycie władzy.

Jeżeli chodzi o wniosek o zadośćuczynienie i odszkodowanie, skarżąca uważa, że wielokrotnie padała ofiarą molestowania i zniesławienia.

____________