Language of document :

Tožba, vložena 12. maja 2006 - Sapara proti Eurojustu

(Zadeva F-61/06)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Cathy Sapara (Haag, Nizozemska) (zastopnika: G. Vandersanden in C. Ronzi, odvetnika)

Tožena stranka: Eurojust

Predlogi tožeče stranke

Tožeča stranka predlaga Sodišču prve stopnje:

razglasitev ničnosti odločbe z dne 6. julija 2005 o odpovedi pogodbe tožeče stranke in odreditev ponovne zaposlitve na Eurojustu od tega datuma;

naložitev plačila odškodnine za škodo, ki jo je utrpela tožeča stranka, ki je bila ex aequo et bono začasno ocenjena na 200. 000 evrov za nepremoženjsko škodo in plačilo plače tožeče stranke od julija 2005 do 15. oktobra 2009 za premoženjsko škodo;

naložitev plačila stroškov toženi stranki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, nekdanja začasna uslužbenka Eurojusta, izpodbija odločbo o odpovedi pogodbe po izteku poskusne dobe.

V podporo svoje tožbe navaja naslednje tožbene razloge:

kršitev člena 14 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Skupnosti (PZDU) in člena 9 Kadrovskih predpisov;

kršitev splošnega pravnega načela obveznosti obrazložitve aktov, ki vplivajo na interese tožeče stranke;

očitne napake pri presoji dejstev, ki vodijo k nepravilni uporabi prava;

kršitev splošnega načela dobre uprave in pravic obrambe;

zloraba pooblastil.

V zvezi z odškodninskim zahtevkom tožeča stranka meni, da je bila žrtev nadlegovanja in da je bila večkrat obrekovana.

____________